Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Materialuppskalning för molekylära solceller, nivå 2B

Diarienummer
Koordinator DYENAMO AB
Bidrag från Vinnova 1 252 500 kronor
Projektets löptid mars 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Dyenamo AB hade före projektstart etablerat sig som en tillverkare av materialkomponenter för forskning på Molekylära solceller. Flera av kunderna var på väg mot storskalig solcellsproduktion. Det övergripande målet med detta projekt var att lägga grunden för att leverera material till sådan produktion genom utveckling av uppskalningsmetodik och kartläggning av de nuvarande och framtida marknadsmässiga förutsättningarna. Allt detta har framgångsrikt genomförts och Dyenamo har tack vare projektet tagit ett oerhört stort steg mot leverans av kg-batcher.

Resultat och förväntade effekter

Vi beskrev i projektansökan en dynamisk materialutveckling inom området Molekylära solceller och därav en stor osäkerhet kring vilka material som kommer att bli de som är mest lämpade för industrialisering. Dyenamo behövde därför bygga upp expertis för att kostnadseffektivt kunna skala upp många olika slags material. Denna effekt har otvivelaktigt uppfyllts. Vi har under projektet skalat upp en rad olika material inom olika produktkategorier (färgämnen, koboltkomplex, och perosvkitmaterial) och därmed byggt upp den beskrivna erforderliga uppskalningsexpertisen.

Upplägg och genomförande

Vi delade redan i projektansökan in projektet i fyra delprojekt; i)Marknadsförutsättningar, ii) IPR, SDS och regelverk, iii) Organiska färgämnen och byggstenar, iv) Övriga material. Arbetet skulle inkludera utveckling och analyser av en rad olika material för Molekylära solceller såsom färgämnen, hålledare, elektrolytkomponenter och perovskitmaterial. Vi har realierat alla dessa i enlighet med projektplanen, undantaget en förlängning av projektets löptid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00319

Statistik för sidan