Matematiska Modeller för att beskriva Interaktioner mellan Stora Växtätare och Ekosystem Processer

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Bidrag från Vinnova 2 746 500 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01153

Statistik för sidan