Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Matematiska Modeller för att beskriva Interaktioner mellan Stora Växtätare och Ekosystem Processer

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Bidrag från Vinnova 2 746 500 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01153

Statistik för sidan