Mathematical Models to describe Large Herbivore Feedbacks on Ecosystem Processes

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Funding from Vinnova SEK 2 746 500
Project duration December 2009 - December 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01153

Page statistics