MatchingID: fördomsfri mångfaldsrekrytering med AI

Diarienummer 2018-03159
Koordinator MatchingID AB - MatchingID
Bidrag från Vinnova 788 400 kronor
Projektets löptid december 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Utveckla & verifiera en kommersiell modul för “fördomsfri mångfaldsrekrytering”. Där fokus ligger vid vad en individ förstår, kan förklara & försvara i en grupp för att öka effektiviteten och innovationsgraden. Vi skapar en datainsamlingsmetod som kartlägger perspektiv på ett sätt som en maskin kan förstå & lära sig av, samt en algoritm som “unmatchar” på perspektiv. En organisation kan då, i MID, ange vilka perspektiv de har i befintlig gruppsammansättning & med hjälp av AIn få förslag på talang som har passande skills OCH perspektiv som gruppen idag saknar.

Förväntade effekter och resultat

Möjliggöra för företag att bredda sitt rekryteringsurval och enklare hitta kandidater med icke-normativ bakgrund, vilket ökar chansen för mångfald och jämställdhet på arbetsmarknaden. Vi ämnar bygga något som ger alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, osv chans att bli rekryterade baserat på personliga perspektiv. Det minskar förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden (oavsett onda eller goda intentioner) och säkerställer samtidigt bästa möjliga utfall för rekryterande företag. Ambitionen är att MIDs approach, med mångfaldsmodulen, ska bli ny standard.

Planerat upplägg och genomförande

Först reder vi ut hur perspektiv kan kartläggas för marknadsbehov/maskininlärning genom research & expertisinsamling, samt avstämning mot relevant forskning/teknik. Sedan utreder vi i samråd med HR-chefer m.fl vilka perspektiv som är relevanta och gör ett urval av perspektiv ur talang-, marknads- och tekniksynpunkt. Efter det programmerar vi mångfaldsmodulen baserat på resultat ur aktivitet 1 och 2. Och till sist, i samråd med marknaden, verifierar vi uppbyggd produkt, metod och paketering.

Externa länkar

www.matchingID.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.