Marine Feed

Diarienummer 2017-04309
Koordinator MARIN BIOGAS SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 322 640 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till minska miljöbelastningen vid fiskodling genom att utveckla en helt ny proteinråvara för tillverkning av ekologiskt hållbart och KRAV-märkt fiskfoder.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kan biomassa från sjöpungsodling verifieras som lämplig KRAV-märkt proteinråvara i fiskfoder. Detta kan i sin tur leda till att behovet av fiskmjöl och importerat sojamjöl kommer att minska. Genom odling och skörd av sjöpung åstadkommes även en kraftfull reningseffekt i havet genom att kväve och fosfor återförs till näringskedjan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samarbete med det norska institutet Nofima och den svenska ekologiska fiskodlaren , Lantfisk. Utfodringsförsök görs med olika inblandning av sjöpungsprotein flör att verifiera prestanda och effekter på den odlade fisken.

Externa länkar

www.marinefeed.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.