Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marine Feed

Diarienummer
Koordinator MARIN BIOGAS SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 322 640 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en ny hållbar och ekologisk proteinrik foderingrediens baserad på sjöpung och generera en initial affärsmodell för fortsatt kommersialisering. Studier visar att sjöpungsbaserat foder fungerar väl och kan ersätta stora delar av de idag använda proteinkällorna i fiskfodertillverkning. En initial affärsmodell har utvecklats och kommer att utgöra basen för fortsatt kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Positiva resultat från odlingstesterna möjliggör fortsatt bearbetning av marknaden och förväntas resultera i provorder från odlare och/eller foderprocucenter.

Upplägg och genomförande

Sjöpungsråvara för foderframställning har producerats av Marine Feed Sweden AB. Tester och utfordringsförsök har genomförs i samarbete med odlare och med Nofima. Samarbetet med kunder förväntas fortsätta, liksom samarbete med Nofima, där vi deltar i flera internationella utvecklingsprojekt inom området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04309

Statistik för sidan