Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Målsökande bredspektrumborttagare för klotter och graffiti

Diarienummer
Koordinator Trion Tensid Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt syfte och mål var att utveckla en ny generation "målsökande" klotterborttagare. Det lyckades vi inte med. Vi kom en bit på väg mot en eller flera målsökande klotterborttagare men inte mer än så. Det positiva med projektet är att vi fick:En helt ny insikt i hur vi kan använda den s.k. "Hansenrymden" när vi formulerar nya klotter- & färgborttagare. Hansenrymden är det vetenskapliga begreppet för den lekmannamässiga kemitesen "lika löser lika".Vi fick också bekräftat att våra nuvarande produkter ligger nästan optimalt rätt i Hansenrymden.

Långsiktiga effekter som förväntas

När vi sammanfattat projektet ser vi att de i vårt produktprogram existerandande produkterna för det ändamålet fortfarande är de mest optimala för sin användning.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en genomgång med vår utvecklingspartner SP KEMI. De genomförde fas 1 på laboratorienivå. Trion Tensid fortsatte därefter att arbeta med att omsätta de resultaten till en verklighetsbaserad användning. Det fungerade inte. De förångades innan de hann lösa upp de bindemedel de var utvalda för. Kort exponeringstid, låg flampunkt,högt VOC tal och dåliga prestanda som klotterborttagare samverkade till att projektet inte nådde avsett mål. De i modellformuleringen föreslagna substanserna finns inte kommersiellt tillgängliga på marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2015-05165

Statistik för sidan