Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Makerspace i skolan

Diarienummer
Koordinator Sollentuna kommun - Barn- och utbildningskontoret
Bidrag från Vinnova 3 843 690 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material, och har utvecklat och spridit beprövad erfarenhet inom området makerkultur mellan lärare, skolor och skolhuvudmän. Det övergripande målet har varit att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering. Detta mål bedöms ha uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Programmering bedrivs bland en majoritet skolhuvudmän och inslag av makerkultur är allt mer vanliga. Programmering med inriktning mot skola bedrivs av offentliga aktörer, civilsamhälle och företag runt om i landet. På i princip samtliga tekniska museer, science centers, på många bibliotek och i dedikerade Maker Spaces bedrivs skapande med IT som material. Projektet har direkt bidragit till utvecklingen av ny skollag, nya kurs- och läroplaner samt fortbildning av lärare i hela landet.

Upplägg och genomförande

Projektet avsåg skapa specialiserade testbäddar för olika skolformer. Tidigt såg vi i projektet att kunskap delades och nyttjades mellan olika aktörer. Fokus blev allteftersom att stödja utveckling och uppbyggnad av kompetens och verksamhet brett. Extra insatser kopplade till nätbaserad utbildning i programmering visade stor effekt. Extra insatser mot lärarutbildningen hade mer begränsad effekt, troligtvis på grund av sättet på vilket denna verksamhet är organiserad, styrs och leds.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02319

Statistik för sidan