Makerspace i skolan

Diarienummer 2015-02319
Koordinator Sollentuna kommun - Barn- och utbildningskontoret
Bidrag från Vinnova 3 850 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet ska bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material samt utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur mellan lärare, skolor och skolhuvudmän. Det övergripande målet är att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört projekt bedrivs makerkultur och programmering som regelbunden verksamhet hos minst 40 skolhuvudmän. Det finns också minst 25 etablerade miljöer runt om i landet med särskild kompetens avseende makerkultur inom avgränsade områden såsom olika skolformer samt forskningsinstitut och science centers med möjlighet att sprida och dela sin kompetens. Vidare har projektet på ett konkret sätt bidragit till policyskapande för införande av makerkultur, makerspace och programmering i skolan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgår ifrån ett antal parallella processer som bedrivs kollaborativt mellan partners i vad som i projektet kallas specialiserade testbäddar. Det finns specialiserade testbäddar för olika skolformer, för informella lärmiljöer, för lärarutbildning samt för materialförsörjning. I dessa genomförs iterativa utvecklingsprocesser där innovationer i olika praktiker skapas, testas och verifieras. Erfarenheter och kunskap sprids löpande mellan partners samt vid en större årlig konferens.

Externa länkar

Extern webbsida, information om projektet samt projektets flöden i sociala medier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.