Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lyssna och förstå! Datadrivet prediktivt underhåll och drift.

Diarienummer
Koordinator Arne Jensen AB
Bidrag från Vinnova 3 670 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Syfte och mål

Syftet är att öka nyttjandet av data för prediktivt underhåll och optimerad drift. Utifrån två ledande anläggningsägare och användare, och deras behov skall bättre metoder, analysverktyg och beslutsstöd utvecklas. Strategin är att etablera ett ’innovation ecosystem’, av oberoende teknikleverantörer som kompletterar varandra för ett bredare kundvärde än vad var och en levererar. Mål för projektet är att mätdata integreras av flera närliggande teknikleverantörer, att vi kan ta in andras mätdata alternativt utveckla eget kundgränssnitt med hjälp av utveckling utförd av andra.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en ökad samverkan mellan olika, små, fragmenterade teknikleverantörer med isolerad proprietär teknik, som ger effekten av tydligare och ökad kundnytta, med fjärrvärme- och andra process-industrier som slutkunder.

Planerat upplägg och genomförande

Konceptuellt upplägg bygger på att anläggningsägare/användare, teknikleverantörer, komplementär deltar i projektet, tillsammans med rådgivande forskare. Den interna gruppen vänder sig utåt för extern samverkan. Genomförande styrs i fem arbetspaket; Projektledning, Användarperspektiv (inkl genus), Extern sökning av partners, Intern utveckling som back-up, samt Spridning till andra, via IEA och nationella branschföreningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2022

Diarienummer 2022-01483

Statistik för sidan