LUPO, LTU utvecklingsområde produktion och organisation

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03361

Statistik för sidan