LUPO, LTU utvecklingsområde produktion och organisation

Diarienummer 2008-03361
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar