LUPO, LTU Research Area Production and Organisation

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration December 2008 - December 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-03361

Page statistics