Long-term health effects of road crashes

Diarienummer 2015-01530
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 512 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015-03-17

Syfte och mål

Långtidseffekter av skador till följd av trafikolyckor är en stor bidragande faktor till mänskligt lidande. För att förhindra långsiktiga konsekvenser, behövs det starkare kopplingar mellan traditionella trafiksäkerhetsåtgärder och vård och rehabilitering. Målet med projektet är att öka mina akademiska kunskaper och ledarskapsegenskaper genom att utveckla metoder kring de långsiktiga resultaten av trafikskador genom att samarbeta med folkhälsoforskare vid två australiska medicinska institut.

Förväntade effekter och resultat

Generera kunskap och framtida ledarskap om hälsoeffekter av trafikolyckor för att styra utformningen av ett säkert transportsystem för att tillhandahålla funktion och tillgänglighet för alla trafikanter.

Planerat upplägg och genomförande

Unika data från trafikolyckor som samlats inom SAFER ska användas för att utveckla studiedesign och metoder som kan användas i båda länderna och av forskare över hela världen med tillgång till liknande data. Möjligheten att delta i detta samarbete kommer att göra det möjligt för mig att fördjupa mig i kulturen inom folkhälsoforskning. Min karriärplan består av fyra huvuddelar: forskningskompetens, organisatorisk förståelse, mentorskap och ledarskapsutbildning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.