Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Diarienummer 2018-00646
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Forskningsavdelning Trafik och trafikant
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur