Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ljudförbättring för röststyrning av smarta högtalare

Diarienummer
Koordinator LIMES AUDIO AB
Bidrag från Vinnova 1 200 446 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Projektets syftar till att ta fram talförbättringsalgoritmer som undertrycker brus och rumskang, för förbättrad röststyrning av smart hemelektronik, såsom smarta högtalare. Målet är att göra röststyrningen bättre och mer robust, speciellt i svåra akustiska situationer, exempelvis på långa avstånd och i brusiga miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt innebär mer robust röststyrning med ökad tillförlitlighet. Detta kommer göra att röststyrningsgränssnittet kommer upplevas som bättre och mer naturligt, vilket kommer leda till mindre frustration från en användarens perspektiv. Det förväntade resultatet är att en användare skall kunna kommunicera med den framtagna lösningen, även i svåra akustiska miljöer, på samma sätt som om hon talade med en annan person.

Planerat upplägg och genomförande

Limes Audio har utvecklat signalbehandlingsmjukvaran TrueVoice, som är världsledande inom området talförbättring för röstkommunikation. Denna programvara kommer att anpassas för röststyrningsändamål. Projektet inleds med en större utvärdering av den befintliga TrueVoice-lösningen tillsammans med existerande röststyrningslösning från tredjepartsleverantör. Därefter följer anpassning av befintliga delblock i TrueVoice, specifikt för förbättrad röststyrningsprestanda, utveckling av nya delblock, systemintegration, samt till sist optimering och verifiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01818

Statistik för sidan