Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Litet, tyst och smart relä för känsliga miljöer

Diarienummer
Koordinator SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG - Saab Dynamics AB
Bidrag från Vinnova 189 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet uppfylldes. Sytet var att verifiera mojligheterna for ett nytt mjukstarts-relakoncept genom litteraturstudier, berakningar och experiment som kan komma, i forsta hand, SAAB Dynamics till nytta. Detta har gjorts med framgång genom ett samarbete med Saab Dynamics AB, KTH och Acreo.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet var att verifiera konceptet och ge Saab Dynamics en möjlighet att använda sig av ett tyst och smart relä. Resultatet föll väl ut och genom diskussioner med potentiella framtida partners så kom nya fördelar med konceptet fram vilket kan användas för att nå en bredare marknad. Ett beslut om väg en framåt kommer tas i höst.

Upplägg och genomförande

Uppläget och genomförandet följde planen med en viss fördröjning. Detta berodde på att resurserna var upptagna i andra projekt till viss del. Genomförandet av nyhetsgranskning blev fördröjt pga av en omorganisation. Detta kommer att göras efter projektets slutdatum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04553

Statistik för sidan