Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Lim och färg för en fossilfri byggd miljö

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Målen för projektets första steg att identifiera lovande skogsbaserade färg-/limkomponenter, deras projektvägar och det partnerskap som behövs för fördjupade tester och uppskalning är uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

Efter projektets första steg finns nu ett starkt konsortium som vill gå vidare med de identifierade och prioriterade utvecklingsspåren för biobaserade färg- och limkomponenter som är mest lämpade för vidare steg inom UDI.

Upplägg och genomförande

Under projektets första steg har två nulägesanalyser genomförts, en för färg och en för lim. I workshops med samtliga projektpartner har vi tagit fram förslag till skogsbaserade komponenter att jobba vidare med i nästa steg samt gjort en preliminär utvärdering av vilka av dessa som är mest lämpliga att gå vidare med. Både drop-in kemikalier baserade på skogsråvara och polymera strukturer från veden, som hemicellulosa, lignin och extraktivämnen, har tagits i beaktande och i upplägget för steg två finns komponenter baserade på båda dessa vägar med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00326

Statistik för sidan