Lim och färg för en fossilfri byggd miljö

Diarienummer 2018-00326
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2018 (spring)

Syfte och mål

Målet för initieringsprojektet är att identifiera 2-4 lovande skogsbaserade färg-/limkomponeter, deras processvägar och det partnerskap som behövs för fördjupade tester och uppskalning.

Förväntade effekter och resultat

Efter steg 1 finns ett tydligt konsortium som vill gå vidare med utvecklingen och 2-4 prioriterade utvecklingsspår för biobaserade färg- och limkomponenter som av projektet anses vara mest lämpade för vidare steg inom UDI.

Planerat upplägg och genomförande

En omvärldsanalys inom biobaserad färg och lim kommer att genomföras. Drop-in-kemikalier baserade på skogsråvara kommer att beaktas, liksom nya produkter såsom lim baserade på lignin, tannin och vedolefiner samt möjligheten att förbättra traditionella färgprodukter. En preliminär utvärdering utifrån teknisk, ekonomisk och miljömässig potential samt möjlighet till implementering, kommer att göras för de mest lovande alternativen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.