Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LignoCity Innovationstävling Lignin

Diarienummer
Koordinator RISE LignoDemo AB - RISE LignoDemo AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med innovationstävlingen är att genom verktyget hitta nya kommersiellt intressanta produkter från sulfat-(kraft-)lignin och ge fortsatt stöd vidare utveckling av produkter och processer. Marknaden för olika ligninbaserade produkter behöver tydliggöras och utvecklas. Vi vill få fram lignin-baserade alternativ till fossilbaserad plast, gärna (men inte begränsat till) lösningar som hjälper verksamheter inom vård- & omsorg att bli mer biobaserad.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ansökan av att få finansiering för att genomföra innovationstävlingen. Vi förväntar oss ett stort antal tävlingsbidrag, inte bara från Sverige. Samarbetet i projektgruppen och behovsägarna har varit mycket bra. Vi har olika bakgrund vilket är mycket inspirerande och givande för att nå bra resultat.

Upplägg och genomförande

Tävlingen kommer att utlysas globalt genom våra nätverk, våra verktyg och olika kanaler. Testbädden LignoCity kommer att ge ett visst stöd till de tävlingsdeltagare som så önskar. Vi har satt upp så kallade "skall-krav" som måste bemötas om tävlingsbidraget ska accepteras för vidare utvärdering i två steg. Först enligt en vetenskapligt förankrad utvärderingsmetodik och därefter pitchning inför en jury. Priser kommer att delas ut till flera vinnare i olika kategorier. Priserna är av olika karaktär som främst vill hjälpa vinnarna vidare mot kommersialisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2017

Diarienummer 2017-03659

Statistik för sidan