Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)

Diarienummer 2017-05456
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång STRIM - gruv och metallutvinning

Syfte och mål

1. Establish a novel sustainable flotation process for the extraction of base metals from sulfide ores based on the replacement of toxic xanthate derivatives with biodegradable non-toxic lignin nanoparticles 2. Develop a process with low environmental impact (production of lignin nanoparticles take place in mild conditions and are non-toxic) using eco-friendly forest biomass organosolv fractionation technology

Förväntade effekter och resultat

Biodegradable organosolv lignin nanoparticles to be used as efficient flotation collectors of base metals from sulphide ores and replace the toxic xanthate derivatives

Planerat upplägg och genomförande

Forest materials will be subjected to organosolv pretreatment for the isolation of organosolv lignin. Then the organosolv lignin will be dissolved in ethanol/water solution followed by processing using a pressure homogenizer to produce organosolv lignin nanoparticles. Functionalization of of organosolv lignin to increase its hydrophobicity will be performed via esterification of hydroxyl groups. Non-functionalised and functionalised lignin nanoparticles will be evaluated as flotation collectors during the flotation of pure metals.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.