Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ligninbaserade hydrofoba nanopartiklar för hållbara flotationsprocesser (LIGNOFLOT)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Under det här projektet har vi lyckas med att utveckla hållbara och biologiskt nedbrytbara flotationssamlare för extraktion av metaller för att ersätta användningen av de giftiga flotationssamlare som för närvarande används. Dessa flotationssamlare framställdes genom att använda restprodukter från skogsindustrin, vilket demonstrerade synergimöjligheter inom skogs- och gruvsektorn. Våra resultat kommer att bidra till utvecklingen av hållbara gruvprocesser för utvinning av värdefulla metaller och därmed minska industrins miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av vårt arbete inom detta projekt har vi lyckats med att vi effektivt producera biobaserade flotationssamlare som användts för utvinning av basmetaller från förnybara resurser. Våra första prov visade att de flotationssamlare fungerar mycket bra för sammansättningen av metaller som Cu, Pb, Zn och Ni (från svenska och finska gruvor) med resultaten som kan jämföras med kommersiella flotationssamlare. Våra resultat hittills tyder på att dagens flotationssamlare kan ersättas av de nyutvecklade miljövänliga flotationssamlarna.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av en förstudie som skulle göra det möjligt att erhålla resultat för utvecklingen av nya miljövänliga flotationssamlare för att kunna verifiera konceptet. Vi har lyckats uppnå en mängd positiva resultat som gör det möjligt för oss att vidareutveckla den föreslagna processen. Detta kommer att innebära ytterligare optimering av framställning samt metallflotation. Vi kommer också att undersöka möjligheterna att använda dessa flotationssamlare i fler malmsorter. Baserat på våra resultat kommer vi att söka mer finansiering för att fortsätta utveckla vår process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Diarienummer 2017-05456

Statistik för sidan