Leverantörsstruktur för lättare fordon

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - Research & Advanced Devlopment
Bidrag från Vinnova 4 972 018 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI