Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Legerat källmaterial för högpresterande fönsterglasbeläggningar

Diarienummer
Koordinator MIMSI Materials AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

De goda resultaten från verifieringen hos Fraunhofer IST gjorde det möjligt för företaget att demonstrera kapaciteten hos ett legerat källmaterial direkt hos potentiell slutkund. Detta gav ovärderlig information om legeringens prestanda under verkliga industriella förhållanden samt nyckeltal för nyttan av den energibesparande innovationen i form av minskat CO2-utsläpp. Det finns därmed underlag för en kvantitativ uppskattning av det direkta bidraget till mål 13 i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tillsammans med en marknadsledande materialtillverkare skapades ny kunskap som gjorde det möjligt att ta fram prototyper av ett nytt legerat källmaterial. Prototypmaterialens prestanda verifierades hos Fraunhofer IST och den fulla potentialen demonstrerades i en potentiell slutkunds förproduktionsanläggning. Demonstration hos slutkund bekräftade att det legerade källmaterialet kan överträffa det som idag är industriledande vad gäller optisk prestanda, härdningsförmåga och hållbarhet. Under början av 2019 genomförs fortsätta demonstrationer inom slutkundens interna utvecklingsprogram.

Upplägg och genomförande

Legerade källmaterial med olika sammansättningar producerades och analyserades tillsammans med projektpartner och utvärderades hos Fraunhofer IST där det konstaterades vilken materialsammansättning som ledde till det önskat MIMSI-skikt (en ny patentansökan lämnades in baserat på resultaten). Denna milstolpe nåddes tidigare än väntat och accelererade därmed projektet. Detta möjliggjorde redan under projekttiden demonstration av det legerade källmaterialet direkt hos potentiell slutkund, en värdefull möjlighet som ursprungligen var planerad först efter projektets färdigställande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02118

Statistik för sidan