Legerat källmaterial för högpresterande fönsterglasbeläggningar

Diarienummer 2018-02118
Koordinator MIMSI Materials AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Tunna skikt av silver (Ag) är en kritisk komponent i lågemmissiva beläggningar på fönsterglas. Prestandan hos MIMSIs nya Ag-baserade beläggning överträffar kundernas krav. I projektet kommer vi i samarbete med en marknadsledande Tier-1 materialleverantör att prototypa och patentera en ny värdeskapande produkt för kunder som utför och levererar glasbeläggningar. Målet är att generera kunskap som möjliggör tillverkning av det första legerade källmaterialet som är specifikt framtaget för att tillverka den Ag-baserade tunnfilmsbeläggningen i produktionsanläggning hos kund.

Förväntade effekter och resultat

Genom kunskap som genererats ihop med materialleverantören/samarbetspartnern så möjliggörs tillverkning av den första legerade beläggningskällan som reproducerbart kan producera MISMIs Ag-baserade tunnfilmer i kunders produktionsanläggningar och därigenom möjliggöra för kunderna att överträffa den högsta nuvarande industriella nivån. Företaget siktar mot produktlansering under sent 2019 och den kommersiella implementeringen av MIMSIs Ag-baserade supereffektiva fönster kommer att ha positiv inverkan på samhället genom minskade utsläpp av CO2, ökad energibesparing och förbättrad livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

I samarbete med Tier-1 materialleverantören tillverkas och karakteriseras 3 till 5 legerade sputterkällor med olika sammansättning i samarbetspartnerns FoU-anläggning. Källorna kommer att utvärderas hos Fraunhofer IST för att verifiera att de ger det önskade MIMSI-skiktet. Resultaten kommer kommuniceras till kunder och, baserat på deras feedback, kommer en andra omgång källor med förfinad sammansättning att tillverkas. De nya källorna kommer att utvärderas hos IST med målet att komma fram till en slutlig materialsammansättning för vidare test och utvärdering av källorna i kunders förproduktionsutrustning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.