Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledning för anskaffning av extern kunskap: Källor och strategier

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 420 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt undersöks hur företag som tillverka komplexa produkter införskaffar extern kunskap. Syftet med projektet är att ubeskriva och analysera förutsättningar, processer och resultat of ledningstrategier för extern kunskapsinhämtning i FoU-samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas ge insikter i förutsättningar och mekanismer för kunskapsintegration FoU samarbeten, insikter som kan användas för att mer effektivt utnyttja extern kunskapsinhämtning i produduktutveckling.

Upplägg och genomförande

Ett fyraårigt forskningsprojekt planeras, innehållande en multipel fallstudie av FoU samarbetesprojekt i fyra företag, följt av en enkätstudie i samma företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00404

Statistik för sidan