Lean-filosofin och chefskap i vården: förutsättningar, former, och processer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01958

Statistik för sidan