LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Kista
Bidrag från Vinnova 4 410 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka användningen av aluminiumlegeringar samt att minska kostsamma förtester i produktionsutvecklingsfasen genom utveckling av predikteringsmodeller för varmsprickkänslighet och distortion och genom användande av innovativa lasersvetsverktyg för att säkerställa hög svetskvalitet och robust process.

Förväntade effekter och resultat

Genom modeller för varmsprickkänslighet och distortion samt praktiska rekommendationer för robusthet vid lasersvetsning av aluminiumlegeringar kan typiska svetsdefekter minimeras. Med denna kunskap kan materialproducenter, konstruktörer och svetsingenjörer våga konstruera med aluminiumlegeringar och därigenom öka användningen. Tid för olika förtester i samband med produktionsutvecklingsfasen kan minskas och därmed kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Sättet att nå projektmålen är genom: simulering av distortioner, lokala spänningar och töjningar, simulering av varmsprickkänslighet, mekanismstudier och testsvetsning med nyutvecklad laseroptik. Arbete läggs upp i olika arbetspaket med deltagare från industrin, utrustningsleverantörer och forskningsutförare (GKN Aerospace , Volvo Cars, SAPA Technology, Gestamp Hardtech, AGA Gas, Permanova Lasersystem, Högskolan Väst och Swerea KIMAB).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 februari 2017

Diarienummer 2016-05464

Statistik för sidan