Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 410 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-05464sv.pdf (pdf, 534 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att visa hur risken för varmsprickor vid lasersvetsning av aluminium kan minskas med oscillerande laserstråle och med optimerade svetsparametrar. En simuleringsmodell för att förutsäga sprickrisken kopplad till inställda svetsparametrar skulle tas fram. Olika svetstester skulle verifiera kopplingen svetsparametrar och risk för varmsprickor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det har visats att, i synnerhet med oscillerande laserstråle, men även med optimerade svetsparametrar kan risken för varmsprickor påverkas. Exakt hur och varför har dock inte gått att klargöra. Den framtagna simuleringsmodell som var tänkt för detta blev för komplex och kräver för mycket datorkraft.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av arbetspaket med deltagande från Swerim, HV och industriföretag. Genomförandet har bestått av olika delar som framtagande av simuleringsmodell, utveckla och anpassa spricktest till lasersvetsning av aluminium, svetstester med standardoptik, svetstester med avancerad lasersvetsoptik, Design of Experiment, framtagning av gaskåpor, osv. Arbetssättet har varit lyckat med framförallt har arbetet med att ta fram simuleringsmodellen underskattats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2020

Diarienummer 2016-05464

Statistik för sidan