Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättare komponenter genom additiv tillverkning av aluminiumlegeringar

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit produktion av "lättare produkter med bättre mekanisk prestanda" genom att använda laserpulverbäddsfusionsprocesser för tillverkning av höghållfasta aluminiumdelar. Detta mål har uppnåtts genom att förbättra mikrostrukturen och porositetsnivån i den mest använda aluminiumlegeringen (dvs AlSi10Mg). För det andra genom att utveckla en ny höghållfast aluminiumlegering med en sammansättning som är fri från sällsynta jordartsmetaller som Scandium. Därför erbjuder denna nya legering ett miljövänligt alternativ till AM-marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

En djupgående bedömning av printbarheten hos två aluminiumlegeringar i pulverbäddssmältning med laser har utförts. Möjligheterna med lätta konstruktioner baserade på tunnväggskonstruktion har utvärderats noggrant. Aspekter som mikrostrukturell variabilitet med minskande väggtjocklek har undersökts. Under projektet har en ny höghållfast aluminiumlegering utvecklats. Denna legering uppvisar betydligt högre hållfasthet än det konventionella AlSi10Mg-materialet och möjliggör därför ytterligare viktminskning utan prestandaförlust.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har varit ett nära samarbete mellan olika partners över hela AM värdekedjan. Höganäs tillhandahöll kunnande inom legeringskonstruktion, levererade pulver och utförde mekaniska provningar. De senaste lösningarna inom gashantering (från Linde) och den toppmoderna varm-isostatiska pressutrustningen (från Quintus) testades i projektet. AMEXCI:s produktionskapacitet användes för tillverkning, och SIS stödde projektet med den senaste utvecklingen inom standardisering. Chalmers och RISE har använt sig av avancerade analytiska och experimentella verktyg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juni 2022

Diarienummer 2018-02844

Statistik för sidan