Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättare komponenter genom additiv tillverkning av aluminiumlegeringar

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 5 140 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång LIGHTer - ny kunskap och kompetens i branschöverskridande samverkan

Syfte och mål

ALL-LIGHT syftar till att utveckla höghållfast aluminium för additiv tillverkning (AM) i kombination med design via AM för viktoptimering av komponenter för flyg eller övrig industri. ALL-LIGHT fokuserar på lasersmältning i pulverbädd, den enskilt snabbast växande AM-tekniken. Det finns därmed ett stort behov av fler höghållfasta lättviktsmaterial för AM. I projektet kommer sådana att tas fram där materialstrukturen styrs genom kontroll av kärnbildning vid tillverkningen för att skapa höghållfast Al med minimal mekanisk anisotropi (riktningsberoende).

Förväntade effekter och resultat

Idag finns ett fåtal olika varianter av Al-Si-Mg som har sitt ursprung från gjutlegeringar. Dessa har inte den hållfasthet som krävs för krävande applikationer. Nya legeringar som Al-Mg-Sc, bygger på användning av scandium, som är dyrt och inte tillgängligt för bred användning. Ett lyckat projekt innebär en integration av material, design och process för direkttillverkning via AM. Projektet skapar också en plattform i Sverige där pulverleverantör och slutanvändare av lättviktsmateriallösningar inom additiv tillverkning kan etablera ny samverkan.

Planerat upplägg och genomförande

ALL-LIGHT består av sex olika arbetspaket, varav fyra är tekniska arbetspaket, 1-4. Dessa är också starkt sammankopplade vilket kan innebära iterationer mellan arbetspaketen innan näste steg i projektet kan tas. WP1: Utveckling och tillverkning av Al-pulver for AM, WP2: tillverknings strategi for en robust laser pulverbäddsprocess, WP3: Konstruktion of viktoptimering, WP4: Tillverkning av demonstrater för flyg och industriella applikationer, WP5: Resultatspridning och uppkoppling mot standardiseringsarbete, och WP6: PM.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Diarienummer 2018-02844

Statistik för sidan