Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lärdomar från tredjepartsförsäljning inom kollektivtrafiken

Diarienummer
Koordinator Expedition Mondial AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - maj 2023
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Viktiga resultat som projektet gav

Västtrafik införde 2022 möjligheten för privata återförsäljare att sälja deras biljetter. Därför är det nu intressant att djupare förstå vilka lärdomar som finns så att andra aktörer kan ta del av detta vid ett eventuellt eget införande av liknande system.Trafikförvaltningen (SL) och Nobina har även de ett samarbete kring biljetter där de via appen Travis bland annat säljer 10/30 biljetten som enbart finns i den appen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Rapportens syfte är att tillgängliggöra tillskansad kunskap om införandet av biljettförsäljning från privata återförsäljare ur Västtrafiks/SL och återförsäljares perspektiv till övriga intressenter inom kollektivtrafik-Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet hade en kvalitativ approach där vi genomförde djupintervjuer med representanter från Västtrafik & SL, Nobina, digitala återförsäljare och potentiella digitala återförsäljare. Därefter analyserades materialet innan det paketerades och levererades. Vi hade löpande avstämningar under projektets gång med Drive Sweden för att säkerställa att vi mötte behov och förväntningar samt skapade möjlighet för eventuella justeringar av upplägget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juni 2023

Diarienummer 2022-02639

Statistik för sidan