Läraktiv - digitala verktyg för aktivt lärande

Diarienummer 2015-02342
Koordinator Eskilstuna Kommun - REKARNE GYMNASIET
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet är att arbeta med digitala verktyg för aktivt lärande och stödja lärare till bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Vi ska testa, utveckla och introducera arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande. Det sker främst genom metoden flipped classroom som genom verktyget Scalable Learning kan genomföras mer strukturerat och med större inslag av formativ bedömning. Målet är att fler elever ska få en strukturerad undervisning som bygger på starka formativa inslag och där digitala verktyg utgör ett naturligt och integrerat inslag.

Förväntade effekter och resultat

Att svenska lärare arbetar mer strukturerat med it-stöd och evidensbaserade metoder, att det finns levande communities med ämnesvisa arbetsgrupper som vidareutvecklar pedagogik, utbyter erfarenheter och slussar in nya kollegor i arbetssättet. Att eleverna arbetar mer aktivt och reflekterar mer över vad de lär sig och hur de lär sig, vilket medför högre resultat och bättre kompetens för ett livslångt lärande; Att företag kommer att ha en vidgad och mognare marknad för digitala lärverktyg och undervisningsmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Under första året fokuseras arbetet kring flipped classroom och verktyget Scalable Learning. Vi startar med ämnena matte, språk och NO i högstadiet och gymnasiet i skolor i fem kommuner men kommer att successivt introducera nya skolor. Lärarna får själva välja om de vill skapa och dela eget material eller material från de förlag som ingår i projektet. Vi kommer att utarbeta stödmaterial för nya lärare samt uppmuntra dem att dela erfarenheter online och att delta i vår årliga sammankomst. Nya verktyg kommer att introduceras kommande år utifrån kriteriet att de stödjer ett aktivt lärande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.