Läraktiv - digitala verktyg för aktivt lärande

Diarienummer 2015-02342
Koordinator Eskilstuna Kommun - REKARNE GYMNASIET
Bidrag från Vinnova 2 986 835 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Läraktiv har varit att stödja lärare till bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Vi har testat, utvecklat och introducerat arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande. Omkring 200 lärare har skapat konton och kurser i Scalable Learning vilket innebär att vi överträffat slutmålet i projektet med 100 lärare som skulle arbeta med flippat lärande under projekttiden. Vi har genomfört ett tiotal workshops med skolhuvudmän, 8 med lärarstudenter, 3 webbsändningar med SKL och publicerat över 20 instruktionsfilmer.

Resultat och förväntade effekter

Läraktiv har stärkt skolans digitalisering genom att föra ut evidensbaserade metoder (främst flippat lärande) samt material och digitala verktyg. Vi har genomfört workshops med lärare och publicerat drygt 20 instruktionsfilmer som introducerar olika digitala verktyg (som skärminspelningsprogram, korsordsprogram, NO-simuleringar mm), samt deltagit i konferenser och mässor. Vi har även genomfört 3 webbsändningar med SKL. Vidare har vi arbetat med att ge lärarstudenter kunskaper om digitala verktyg och arbetsmetoder.

Upplägg och genomförande

Skolan behöver ställa om digitalt men lärarna är ofta rådvilla, saknar struktur och systematik i arbetet. De vet ofta inte hur de ska jobba med digitala verktyg och arbetsmetoder i sitt eget ämne. Genom Läraktiv har vi testat och fört ut beprövade verktyg och metoder, genom workshops har vi kunnat låta lärare öva och pröva och genom instruktionsfilmer har vi nått långt utöver de skolhuvudmän som varit direkt engagerade. Lärarstudenterna är ofta ännu sämre rustade så det har varit extra givande att möta dem och introducera digitala verktyg och metoder.

Externa länkar

Projektets webbplats. Här finns dels projektets bloggmaterial och dels alla filmer publicerade (se Videoarkiv)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.