Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Elektro och Informationsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Hela kedjan för mjukvaruuppdateringar analyserades genom diskussioner med företag och en fallstudie på Axis. Konsortiet expanderades med ett flertal företag som representerar potentiella kunder och deras syn på hur säkerhetsuppdateringsprocessen kan förbättras har legat till grund för projektets fokus och för det fortsatta arbetet. En marknadsanalys har visat att projektet har stor potential att öka säkerheten i uppkopplade produkter genom att effektivisera säkerhetsanalysen som ligger till grund för uppdateringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har visat att det finns stor potential i att utnyttja specifika egenskaper hos produkter och de miljöer som produkterna opererar i för att göra en säkerhetsanalys när nya sårbarheter upptäcks. Befintlig information om sårbarheter kan ofta inte direkt appliceras på en specifik produkt då den inte tar hänsyn till en mängd faktorer som är specifika för produkten. Semi-automatiserade processer och verktyg för sårbarhetsanalyser kan användas för att effektivisera arbetet med uppdateringar. Detta kommer leda till säkrare produkter och bättre skydd för den data de behandlar.

Upplägg och genomförande

Arbetet under första delen av projektet bedrevs gemensamt med alla parter inblandade. Därefter bedrevs arbete i mindre grupper. LTH och Advenica fokuserade på marknads- och omvärldsanalysen. LTH och Axis gjorde en fallstudie på Axisprodukter och analyserade de problem som Axis ställs inför när nya potentiella sårbarheter i deras produkter upptäcks. LTH och SICS arbetade dels med att utöka konsortiet och dels med att kartlägga potentiella kunders behov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00396

Statistik för sidan