Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Laborativ testbädd i skolmiljö för kreativ undervisning med hjälp av digitala verktyg och intriörsdesign

Diarienummer
Koordinator Hudiksvalls kommun - Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser att etablera en nationell laborativ aktivitetsbaserad lärmiljö i en verklig skolmiljö för att med digitalisering, interiör och inomhusklimat uppnå en skola i världsklass med de bästa fysiska, pedagogiska och sociala förutsättningarna för lärande. Förstudien har identifierat behov och problembilder och skapat engagemang för att utveckla lärmiljön. Vid projektets slut har tre lämpliga F-9-skolor och en gymnasieskola utsetts att fungera som den laborativa aktivitetsbaserade lärmiljön.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den pedagogiska potentialen för ett aktivitetsbaserat lärande är stor och kan realiseras med hjälp av digitalisering och kreativ interiördesign. Projektet har identifierat metoder och system för hur lärmiljön med hjälp av digitalisering, interiör och inomhusklimat kan valideras och bidra till ny kunskap om optimal skolmiljö. Genom den planerade laborativa lärmiljön har möjligheter beretts att utvärdera och införa nya tjänster och produkter i skolan och i andra pedagogiska verksamheter.

Upplägg och genomförande

En viktig förutsättning för att nå resultat har varit att skapa engagemang och konsensus i lärarförvaltningen och i kommunens övriga förvaltningsenheter. Införandet av teknik, system och metoder kommer inte att ske per automatik i takt med teknikens utveckling, utan kräver ett strukturerat arbetssätt för att föra in det i verksamheten och för att förändra policys, ekonomiska beräkningsmodeller etc som baseras på tidigare beprövade förhållningssätt och lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05072

Statistik för sidan