Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6300, M1.6
Bidrag från Vinnova 12 735 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-02766eng.pdf(pdf, 151 kB) (In English)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02766

Statistik för sidan