Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6300, M1.6
Bidrag från Vinnova 12 735 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI