Kvalitetssäkra innovativ produkt för dynamisk och adaptiv lastbilsbalansering

Diarienummer 2017-03898
Koordinator PURE Treatment International AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet ska validera funktionalitet hos en balanseringsmassa för tunga fordon. Funktionaliteten ska även jämföras med konkurrerande balanseringsmetoder på marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Testerna ska genomföras på ett vetenskapligt korrekt sätt så att de resultat som testerna ger verkligen kan validera produktens balanserande funktionalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är i samverkan med KTHs avdelning POWERTRAIN MANUFACTURING FOR HEAVY VEHICLES APPLICATION LAB och SWEREAs expertis inom vibrationsmätningar (obalanser ger vibrationer). I genomförandet är målet att testet ska spegla verkligheten i så hög utsträckning som möjligt varför vi kommer att använda offentliga vägar (E6 och omkring denna). En dragbil kommer att bestyckas med sensorer och olika balanseringsmetoders inverkan kommer att mätas under olika förutsättningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.