Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkra innovativ produkt för dynamisk och adaptiv lastbilsbalansering

Diarienummer
Koordinator PURE Treatment International AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet uppfyllde delvis de mål som sattes vid start. Målsättningen att helt säkerställa hur produkten påverkar en lastbils balansering var för högt ställd. Däremot lades en väldigt bra grund för vidare utredning och flertalet viktiga lärdomar kom fram; vilka variabler som behöver kontrolleras ytterligare och vilka processer som behöver förfinas. Projektet som helhet var lyckat och gav en bra grund för vidare utveckling och tester av produkten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i testerna var tvetydiga och gav ingen solklar indikation på hur produkten påverkar balanseringen. Produkten visade effekter av adaptiv balansering under färd, men inte med vetenskaplig säkerhet. Fler variabler behöver kontrolleras och gediget testas framöver för att säkerställa rätt förutsättningar.

Upplägg och genomförande

Testerna genomfördes på en hyrd lastbil som bestyckats med accelerometers för att mäta obalanser i hjulens riktningar. Körsträckan var belägen på E6 söder om Göteborg och lastbilen körde samma runda med olika påverkan på hjulets balansering. Halva tiden lades på att säkerställa att sensorerna var korrekt monterade och halva tiden på att testa produkten. I efterhand är det tydligt att mer tid hade behövt läggas på test av produkten med mer omfattande kontroll av variabler, men detta blev en resursfråga i planeringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03898

Statistik för sidan