Kvalitetsincitament i upphandlad kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 963 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03346

Statistik för sidan