Kvalitetsincitament i upphandlad kollektivtrafik

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 963 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - oktober 2009
Status Avslutat