Quality incentives in procured public transport

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 963 000
Project duration December 2006 - October 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-03346

Page statistics