Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapande och kreativitet i magra organisationer (KiMO)

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet ´Kunskapande och kreativitet i magra organisationer´ är att studera förutsättningar och möjligheter för utveckling och spridning av kunskap och kreativitet i magra organisationer

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsprojektet syftar till att bidra med ökade kunskaper och konkreta förslag på lösningar rörande hur kunskapande processer och kunskapsorienterat ledarskap kan bidra till att skapa kreativitet, innovation, förnyelse och förändring i magra organisationer.

Upplägg och genomförande

Vi skissar ett treårigt forskningsprojekt där kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att kombineras, för att säkra både effektmätning och uppbyggnaden av djupare förståelse för hur och under vilka förutsättningar en långsiktig innovationsförmåga kan byggas i magra organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00633

Statistik för sidan