Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kundstyrd validering av en ny djurmodell för effekttester av anti-fibrotiska substanser

Diarienummer
Koordinator INFICURE BIO AKTIEBOLAG - InfiCure Bio AB
Bidrag från Vinnova 298 722 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att generera data på N-IF musen för att kunna svara på frågor som ställts av potentiella kunder. En fråga som många potentiellal kunder ställt vid intervjuer är om vi vet hur läkemedlet pirfenidone, som används mot lungfibros, påverkar leverfibrosen i N-IF musen. Målet med projektet är att kunna svara på denna fråga och genom våra analyser har vi kunnat uppnå detta mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår behandling av N-IF möss med pirfenidone har visat att detta läkemedel har liten eller ingen effekt på leverfibrosen i modellen. Dessa resultat är förväntade, eftersom pirfenidone är ett läkemedel mot lungfibros och dessutom har detta läkemedel begränsade effekter på human lungfibros. Våra potentiella kunder har efterfrågat detta experiment, eftersom pirfenidone är ett av få läkemedel mot fibros som finns på marknaden idag, men eftersom läkemedlet behandlar lungfibros förväntas inga eller väldigt små effekter på leverfibrosen i vår modell.

Upplägg och genomförande

Två grupper av N-IF möss har använts vid detta projekt. En grupp av möss behandlades med pirfenidone och den andra gruppen av möss behandlades med vehicle. Vid avslutad behandling avlivades alla möss och analyser för att se nivåer av fibros utfördes på lever från alla möss. Behandlingen av mössen och utförandet av analyserna har gått planenligt, vilket har resulterat i ett lyckat projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00571

Statistik för sidan