Kronisk Inflammation - Diagnos och Terapi

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 14 500 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar