Chronic Inflammation- Diagnosis and Therapy

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Funding from Vinnova SEK 14 500 000
Project duration April 2008 - December 2013
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01999

Page statistics