Krockstrukturer anpassade för lätta fordon for att minska G-krafter vid krock med tyngre fordon

Diarienummer 2013-04699
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - augusti 2014
Status Genomfört
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Syftet och malet med projetet är verifireing av ett kalkylerat krockelementkoncept for att minska G-kraft for passagerare i ett latt fordon 1200 kg. Samliga mål uppnåddes i projektet dock ej slutlig verifiering med dummy pa krockbana pga for for hog kostnad for krocktestet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.