Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Krockstrukturer anpassade för lätta fordon for att minska G-krafter vid krock med tyngre fordon

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2013-04699sv.pdf (pdf, 254 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och malet med projetet är verifireing av ett kalkylerat krockelementkoncept for att minska G-kraft for passagerare i ett latt fordon 1200 kg. Samliga mål uppnåddes i projektet dock ej slutlig verifiering med dummy pa krockbana pga for for hog kostnad for krocktestet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2013-04699

Statistik för sidan