Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder

Diarienummer
Koordinator Findus Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet Kretsloppsbaserad foderproduktion är att utveckla kommersiella system för hållbart producerade djurfoder där stadens avfall omvandlas till näringsriktigt foder. Målet under projektets initieringsfas har varit att skapa en projektkonstellation med bred kompetens och goda förutsättningar för utveckling och uppbyggnad av verifierande testanläggningar, där mikrober och insekter bearbetar organiskt avfall till hållbart bioprotein.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets initieringsfas har resulterat i en definierad och handlingskraftig projektkonstellation, representerad av både näringsliv och akademi, som inför nästa fas står beredd att ta första spadtaget i upprättandet av verifierande testanläggningar för hållbart producerade bioprotein. Projektet förväntas bryta beroendet av fiskmjöl och sojamjöl i storskalig produktion av fisk.

Upplägg och genomförande

Initieringsfasens upplägg inkluderade en nationell samling av kompetens samt definition av slutgiltigt konsortium med förutsättningar att nyttogöra projektidén att omvandla stadens avfall till foderprotein. Tack vare det samlade nätverket har under projektets gång nya möjligheter tillkommit, bl.a. genom nya restflöden och processutveckling. Projektplanen och dess tidsramar har därigenom visat sig vara väl planerade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00405

Statistik för sidan