Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KPI- och statistikmodul i Optopro

Diarienummer
Koordinator Optopro Solutions AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Optopro är en IT-lösning för digitalisering av processen inom utbyggnad av optiska fibernätverk. Detta projekt syftar till att ytterligare utveckla mjukvarans internationella konkurrenskraft samt öka dess kundnytta genom att utveckla en modul för presentation av nyckeltal och statistik. Arbetsnamnet för modulen är KPI & Stats. KPI & Stats ska samla och presentera nyckeltal och statistik i realtid från byggprojekt inom fiberanläggning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototyp av statistikmotor har utvecklats. Insamling och sammanställning av utvald statistik har testats med lyckat resultat. Fokus har varit på att utveckla två särskilt utvalda nyckeltal, nämligen "schaktmeter per dag och underentreprenör" samt "antal fiberinstallationer per dag och underentreprenör". Användaren kan alltså följa och jämföra, i realtid, hur mycket respektive entreprenör, underentreprenör eller anställd producerar per dag eller per tidsintervall.

Upplägg och genomförande

Analys av kundbehov, skaffa kunskap från marknaden: Genom företagsbesök, mässor och konferenser. Utredning av tekniska förutsättningar som krävs för att möta marknadens behov. Utreda de juridiska förutsättningarna för insamling och lagring av data internationellt. Utveckling av prototyp. Validering och test av prototypen tillsammans med någon eller några utvalda aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04103

Statistik för sidan