Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koordineringsförstudie BioInnovation Chemicals and Energy

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syften och mål har uppfyllts i och med att det har utrett hur ett koordineringsprojekt ska stötta delprojekten i BioInnovation, Chemicals and Energy, stimulerat kommunikationen mellan förstudierna samt undersökt och presenterat gemensamma utvecklingsaktiviteter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av projektet är ansökan om ett koordineringsprojekt som möjliggör synergi och samverkan mellan delprojekten inom BioInnovation Chemicals and Energy.

Upplägg och genomförande

De planerade aktiviteterna i projektet har genomförts: Två koordineringsmöten med alla delförstudier Stöd till alla delförstudier Tydliggörande av synergipotentialen för förstudierna Gemensamma utvecklingsaktiviteter är planerade och formulerade Aktiviteter och leverabler för innovationsprojektet är formulerade Risker har identifierats, liksom plan för hanteringen av dem Kommunikationskanaler identifierade Ansökan om ett koordineringsprojekt är inskickad, i vilket innovationsprojektets potential tydliggjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05480

Statistik för sidan