Kontroll av lågtemperaturförsprödning i duplexa rostfria stål

Diarienummer 2015-03453
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång 2015-00904-en

Syfte och mål

Projektet syfte och mål är att utveckla en metodik för design, tillverkning och implementering av nya duplexa rostfria legeringar med minskad känslighet för lågtemperaturförsprödning genom användning av avancerade verktyg för modellering och experimentell karakterisering. Modeller för mikrostrukturens koppling till egenskaper vid längre tids exponering vid kritiska temperaturer kommer att utvecklas. Inom projektet kommer en handbok för användare att tas fram som beskriver inverkan av material, mikrostruktur och miljö på de mekaniska egenskaperna hos en konstruktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till agendamålet "öka materialutvecklingstakten" genom en integrerad metodik för design och implementering av nästa generations duplexa rostfria stål. Projektet kommer även att bidra med information och modeller om kopplingen mellan driftsförhållanden, mikrostruktur och mekaniska egenskaper. För att sprida projektets resultat till en större publik kommer ett antal workshops att hållas och vetenskapliga publikationer skrivas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av en kommitté med representanter från de deltagande företagen och med rapportering till en styrgrupp från Jernkontoret. Regelbundna möten, hos någon av deltagarna och via telefon, är planerade för ett effektivt genomförande. Egenskaper mot tid och temperatur kommer att karakteriseras med olika metoder och de subtila förändringarna i mikrostrukturen kommer att karakteriseras med avancerad metallografi och modellering. Befintliga kunskaper, resultat & prover från ett projekt avslutat 2012 kommer att bidra till en snabb start av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.