Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kontroll av lågtemperaturförsprödning i duplexa rostfria stål

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har levererat experimentella resultat, mikrostrukturkarakterisering, modeller och nya insikter för tillverkning och användning av duplexa rostfria stål vid temperaturer som sammanbinds med lågtemperaturförsprödning. Nya material & svetsar och nya analys- & provningsmetoder har inkluderats i projektet samt undersökning av metoder för att häva försprödningen. Inom ramen för projektet har två seminarier bidragit till att sprida resultat från projektet och näraliggande arbete samt bidragit till diskussioner om en fortsättning på arbetet.

Långsiktiga effekter som förväntas

De experimentella resultaten, mekaniska egenskaper mot tid/temperatur, finns hos alla projektparter och kan användas i diskussioner med kunder som tekniskt stöd. Metoder för att häva försprödning har med framgång utprovats i projektet och inverkan av tillfälliga temperaturspikar har studerats och inverkan på egenskaper före och efter långtidsåldring studerats. Projektet har gjort nya modeller och provningsresultat tillgängliga och resultat & effekter kommer att bidra till att Sveriges kan bibehålla och stärka sin position på detta område.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i 3 faser med 7 leveranser. Fas 1 bestod av framtagning av 13 svetsar för långtidsvärmebehandlingar samt utvärdering av prover från tidigare projekt som värmebehandlats 5,5 år vid kritiska temperaturer. Fas 2 bestod av granskning av litteratur och framtagning av modeller för mekaniska egenskaper som hårdhet och hållfasthet mot tid och temperatur. Fas 3 bestod av kunskapsspridning genom seminarier, framtagning av anvisningar (guidelines) och rapportering och vetenskapliga artiklar, det sistnämnda ett villkor för de stråltider som projektet beviljats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-03453

Statistik för sidan