Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Konsekvenser av Science based targets (SBT) för att skapa ett hållbart och energieffektivt måleri

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2020-05189sv.pdf (pdf, 1434 kB)

Syfte och mål

Målet med denna förstudie var att presentera en dekarboniseringsplan, dvs en plan för hur en industri kan ställa om och minska sin klimatpåverkan, för ett stort måleri inom fordonsindustrin. Målen i denna dekarboniseringsplan är baserade på initiativet Science-Based-Targets (SBT) och fokuserar på nettonollutsläpp. Utöver detta var syftet att utveckla en strategi för att tillämpa modeller på och simulering av en komplex verksamhet som ett måleri. I detta arbete identifierades även centrala aktörer för att genomföra denna omställning.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter från förstudien är att det lett till ett ökat fokus på de processer som är centrala för omställningen, som gasolanvändningen i ugnar och förbehandlingen på måleriet. Utöver detta är resultaten av projektet en möjlig inspiration till ett vägval, mellan konvertering, elektrifiering och lokal produktion. I alla vägval ingår processinnovation, i form av en omfattande förändring av förbehandlingen, och fortsatt energieffektivisering. Även, ytterligare, implementering av i förstudien studerade åtgärder ingår i förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Förstudiens upplägg bygger på en kombination av en internationell litteraturstudie, detaljerad processkartläggning, en sammanställning av tänkbara vägval och åtgärder samt en allokering av klimateffekter på processnivå. Detta att allokera klimatutsläpp på processnivå är en viktig del i att prioritera de åtgärder som har stor klimatnytta. Detta arbete sammanställdes sedan till en dekarboniseringsplan som baseras på ett vägval mellan konvertering, elektrifiering eller lokal produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2022

Diarienummer 2020-05189

Statistik för sidan