Komprojekt Fas 1

Diarienummer
Koordinator Folke Rydén Production Aktiebolag - FRP AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02923

Statistik för sidan