Komprojekt Fas 1

Diarienummer 2009-02923
Koordinator Folke Rydén Production Aktiebolag - FRP AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat