Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Komplementära III-V kretsar på Si

Diarienummer
Koordinator C2AmpS
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

C2Amps utvecklar komplementära MOS kretsar på Si. I projektet har vi utvecklat vår strategi genom fördjupade analyser av marknad, IP samt teknologi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom ramen för projektet har vi verifierat vår initiala marknadsanalys och utvecklat och konkretiserat den genom dialog med omgivningen. Vi har också arbetat med vår IP-strategi och förstärkt patentportföljen. Slutligen har vi tagit fram en teknisk kravspecifikation som adresserar olika marknadssegment.

Upplägg och genomförande

Vi har besökt företag och använt kompetens i regionen för att utveckla vår strategi. IP-situationen i fältet har kartlagts initialt. En teknisk specifikation har tagits fram genom att studera marknaden och analysera mognadsgraden i teknologin.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00709

Statistik för sidan