Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav Tillförlitlig Elektronikhårdvara

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för materialapplikationer
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att kartlägga och göra allmänt tillgängligt vilka kompetenser och resurser som finns hos svenska aktörer för att säkerställa tillförlitligheten av elektronikhårdvara med fokus på tillförlitlighet med inriktning på klimatisk miljötålighet samt att guida intresserade till att hitta bästa möjliga samarbetsparter. Detta har gjorts vid de olika aktiviteter och årliga Summits som arrangerats av Smartare Elektroniksystem men även vid de seminarier och workshop som arrangerats av Swerea IVF/RISE IVF och vid direkta telefonförfrågningar från olika företag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Information om kompetens och resurser inom området har nått till ett stort antal personer vid de arrangemang som anordnats av Smartare Elektroniksystem men även via direkta telefonkontakter. Det har dels lett till att två forskningsprojekt har kunnat startas inom området men också till att företag har kunnat hitta parter som har kunnat hjälpa dem med felanalys och/eller tillförlitlighetstestning.

Upplägg och genomförande

Kartläggning av vilka resurser och kompetenser som finns inom landet har gjorts genom direkt kontakt med företag inom området. Spridning av resultaten från detta har främst skett genom de aktiviteter som Smartare Elektroniksystem har arrangerat inom den turné so anordnats mellan olika städer i Sverige samt vid direkta telefonkontakter med olika företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 januari 2021

Diarienummer 2015-01165

Statistik för sidan