Kompetensnav Tillförlitlig Elektronikhårdvara

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för materialapplikationer
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att sammanställa och göra allmänt tillgängligt vilka kompetenser och resurser som finns hos olika svenska aktörer på universitet/högskolor, forskningsinstitut och företag för att säkerställa tillförlitligheten av elektronikhårdvara. Målet är att underlätta för behovsägare att hitta relevant kompetens för problemlösning, samarbeten och konsortibildningar för att stärka svenska företags förmåga att tillverka tillförlitliga produkter.

Förväntade effekter och resultat

Den snabba utvecklingen av elektronikhårdvara medför krav på högre tillförlitlighetskunnande för att kunna säkerställa tillförlitligheten tidigt i utvecklingsprocessen. Förväntade effekter av projektet är att det ska bidra till att svenska aktörer lättare ska hitta eftersökt kompetens inom tillförlitlighetsområdet för att kunna för att bygga upp tillförlitlighetskunnandet genom forskningsprojekt men även för att lösa akuta tillförlitlighetsproblem.

Planerat upplägg och genomförande

Följande information kommer att samlas in från svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut. - Områden där de har kompetens som har relevans för tillförlitlighet av elektronikhårdvara inkl. simuleringsberäkningar av tillförlitlighet. - Områden där de önskar samarbete. - Resurser de har för att utföra tillförlitlighetstestning och verifiering. - Utrustningar de har för att utföra felanalys. Information kommer även samlas in från företag om vilken kompetens och vilka resurser de har för att utföra tillförlitlighetstestning och felanalys som erbjuds externa kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01165

Statistik för sidan