Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav MikroNanoElektronik

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avd. för Elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att främja utvecklingen inom Micro- och Nanoelektronik i Sverige. Detta gäller såväl forskning och utveckling som industriella tillämpningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flera seminarier har genomförts under projektets tidigare delar. Tyvärr har restriktioner under senaste året begränsat möjligheterna till personliga kontakter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt de intentioner som getts av Smartare Elektroniksystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Diarienummer 2015-01162

Statistik för sidan