Kompetensnav MikroNanoElektronik

Diarienummer 2015-01162
Koordinator Mittuniversitetet - Avd. för Elektronikkonstruktion
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Strategic innovation program Electronic Components and Systems. Competence nodes 2015.

Syfte och mål

Etablera kompetensnavet som sammanhållare och kontaktpunkt inom mikro/nanoelektronik i Sverige för att tillhandahålla kunskap, effektivisera värdekedjor och garantera kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Ett etablerat kompetensnav inom mikro/nanoelektronik (MNE) med syfte och mål enligt ovan. Rapport från resultatet av omvärldsbevakning MNE i Sverige (företag, akademi, kunskap, behov) och internationellt (trender, stora aktörer) Potential att effektivare utnyttja universitetslaboratorierna för kommersiell utveckling speciellt till nytta för SMEer. Potential att erbjuda designtjänster inom MNE. Potential att effektivisera värdekedjor och garantera kompetensförsörjning. Kompetensnavet väl synligt via web och workshop.

Planerat upplägg och genomförande

Samla och förmedla kunskap mellan aktörer (industri, akademi, institut, myndigheter), bygga nätverk via seminarier/workshops, samt fungera som nationell kontaktpunkt för kunskapsutbyte, projektsamarbeten, och konsortier. Här ingår en kartläggning av Sveriges aktörer inkl deras kunskap och behov, samt akademins kursutbud. Vidare: internationell omvärldsbevakning, föreslå aktionsprogram för universitens F&I, samt F&I-program och konsortia. Koordinering sker med Myfab. Körs tillsammans med elektronikkonstruktions Knav vid LiU. Avslutande workshop.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.