Kompetensnav Fotonik

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Svensk fotonik består av ca 150 högteknologiska företag med över 6 000 anställda i grupp 1, samt forskargrupper runt om i landet. Syftet är att skapa och förbättra samarbete och kunskapsöverföring mellan svenska fotonikatörer, samt beskriva vad fotonik är i allmänhet och dess betydelse för samhället, industrin, samt andra teknikområden. Målet är att genom kartläggning av de svenska fotonikaktörerna inom industri, institut och akademi, samt andra organisationer och hur de är organiserade, synliggöra dessa och därmed försöka skapa värdegrunder för möjligt samarbete.

Förväntade effekter och resultat

Kompetensnavet Fotonik kommer att utgöra en viktig och betydande del av det strategiska innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem. Detta pga att fotoniken ofta är integrerad i många elektroniksystem. Försök till samarbete med alla elektronikaktörer i Sverige inom de olika Grupperna 1, 2 och 3 bör kunna tydliggöra framtida elektronik- och fotonikbehvov samt hur värdekedjorna hänger ihop och utvecklas. Kompetensnavet önskar inte enbart kartlägga grupp1-företagen inom fotonikområdet utan även få grepp om grupp 2-företagen som använder fotonik i sina produkter.

Planerat upplägg och genomförande

PhotonicSweden har etablerat 7st olika arbetsgrupper inom följande verksamhetsområden enligt Photonics21:s upplägg: WG2 - Industrial Manufacturing & Quality. WG3 - Life sciences & health. WG4 - Lighting & displays - smart Lighting. WG5 - Security, Metrology & sensors. WG6 - Optical Components & Systems. WG7 - Research, education & training. PhotonicSwedens planerar och organiserar arbetsgruppsmöten. Arbetsgrupperna analyserar nuläget för spetsområdet på akademi, institut och i industrin och tar fram en roadmap för att dra nytta av de stora satsningar som görs inom EU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 augusti 2020

Diarienummer 2015-01177

Statistik för sidan