Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav Fotonik

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Fotonik - kan definieras som "ingenjörsmässig hantering av ljus", vilket innebär användning av ljus för att upptäcka, överföra, lagra och processa information, att fånga och visa bilder, samt att generera energi. Fotonik är utsedd av EU-komissionen som en av sex s.k. Key Enabling Technologies (KETs), som forskning och utveckling särskilt skall satsa på inom EU. Syftet är att beskriva vad fotonik är i allmänhet och dess betydelse för samhället, industrin och andra teknikområden, samt att beskriva fotonikaktörer inom företag, institut, organisationer och akademier.

Långsiktiga effekter som förväntas

Öka förståelsen för vad fotonik betyder för samhällsutvecklingen samt behovet av kompetensförsörjning inom detta teknikområde för att möjliggöra för svensk industri att kunna skapa nya arbetstillfällen och att vara konkurrenskraftiga även inom forskning och utveckling.

Upplägg och genomförande

Genom att deltaga i Smartare Elektroniksystems Innovationsdagar runt om i Sverige ges möjlighet att sprida information om fotoniken och dess möjligheter. Genom deltagande i andra externa aktiviteter såsom workshops, konferenser och events sprids kunskapen om fotoniken.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 januari 2021

Diarienummer 2015-01177

Statistik för sidan