Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensnav för Tryckt Elektronik

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

PEA kompetensnav upprätthåller en god information om och synliggör kompetensnavets aktörer på hemsidan www.printedelectronicsarena.com. PEA kompetensnav upprätthåller goda relationer till de andra kompetensnaven samt till programkontoret för Smartare Elektronikssystem. PEA kompetensnav samordnar svenska aktörer inom Tryckt elektronik i olika frågor och events. PEA har också i sina möten med företag lotsat dem till rätt aktör inom Tryckt elektronik samt att hjälpt aktörer inom Tryckt elektronik att komma i kontakt med kompetensnav inom andra spetsområden vid behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

PEA Kompetensnav har nått sitt mål och fungerar som en svensk nod för företag och forskningsaktörer inom Tryckt elektronik i Sverige samt att man koordinerar och har goda relationer med andra svenska kompetensnav samt ledningen för SIO programmet Smartare Elektroniksystem. PEA har också nått målet att föra ut information om Tryckt elektronik och insprirera svenska företag att nyttja Tryckt elektronik i sina innovationer.

Upplägg och genomförande

PEA Kompetensnav har deltagit i de träffar som arrangeras av SIO programmet Smartare Elektroniksystem för svenska företag och har tydligt anget i presentationer samarbetet med Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem - en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01014

Statistik för sidan