Kompetensnav för Tryckt Elektronik

Diarienummer 2015-01014
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Kompetensnav 2015.

Syfte och mål

Syftet för kompentensnavet Printed Electronic Arena (PEA) är att skapa en samverkansprocess som synliggör och samordnar de nationella kompetenserna inom Tryckt elektronik och mallet är att Sverige ska fortsätta att utvecklas och vara ett av de ledande länderna inom Tryckt elektronik inom både näringslivet och FoU.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektperioden bör aktörerna i spetsområdet Tryckt elektronik att kunna tillvarata synliggörandet av alla aktörer och hitta varandra för samarbeten. Programkontoret för smartare elektroniksystem har också kvar sammanställningen av aktörer och kan utvärdera kompetensnavets effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Synliggöra att kompetensnavet startar genom arktiklar, nyhetsbrev och hemsidor som PEA konsortiet förfogar över. Sammanställa och synliggöra alla aktörer inom Tryckt elektronik i Sverige, både inom FoU samt företag på PEAs och/eller Acreos hemsida. Upprätta relationer och kontaktytor med de andra spetsområdena i Smartare Elektronik system Upprätta relationer och kontaktytor med programkontoret för smartare elektroniksystem Arrangera en workshop i Norrköping under våren 2016 för aktörerna inom Tryckt elektronik i Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.