Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensförstärkning inför kommersialisering

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att erhålla regulatoriska godkännande av NAFT samt förbereda implementation av ett ledningssystem för att säkerställa att 10MD uppfyller ställda kvalitetskrav. Utöver att målsättningarna med projektet uppfylldes så har personalen på 10MD erhållit en signifikant ökad kompetens gällande kvalitet- och regulatoriska processer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målsättningarna med projektet uppnåddes och 10MD har nu alla regulatoriska godkännande som behövs för att påbörja försäljning samt lyckas med en marknadsintroduktion och lansering.

Upplägg och genomförande

Åtgärdspunkter från tidigare arbete med den tekniska filen definierades och åtgärdades. Det inkluderade bl.a ett ledningssystem. Det fanns också ett behov av att erhålla fördjupad förståelse för hur företaget skulle förbereda sig för kommande regulatoriska krav enligt en nya standarden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04912

Statistik för sidan