Kompetensförstärkning inför kommersialisering

Diarienummer 2017-04912
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att erhålla regulatoriska godkännande av NAFT samt förbereda implementation av ett ledningssystem för att säkerställa att 10MD uppfyller ställda kvalitetskrav. Utöver att målsättningarna med projektet uppfylldes så har personalen på 10MD erhållit en signifikant ökad kompetens gällande kvalitet- och regulatoriska processer.

Resultat och förväntade effekter

Målsättningarna med projektet uppnåddes och 10MD har nu alla regulatoriska godkännande som behövs för att påbörja försäljning samt lyckas med en marknadsintroduktion och lansering.

Upplägg och genomförande

Åtgärdspunkter från tidigare arbete med den tekniska filen definierades och åtgärdades. Det inkluderade bl.a ett ledningssystem. Det fanns också ett behov av att erhålla fördjupad förståelse för hur företaget skulle förbereda sig för kommande regulatoriska krav enligt en nya standarden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.