Kompetensförstärkning inför kommersialisering

Diarienummer 2017-04912
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

Projektets målsättning: förbereda implementation av ledningssystem för att säkerställa att 10MD uppfyller ställda kvalitetskrav.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet förväntas leda till ett regulatoriskt godkännande av kvalitetssystem och produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med att vi utvärderar den återkoppling vi erhållit från regulatoriska myndigheten och skapar därifrån en åtgärdslista och förbereder implementation av ledningssystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.