Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensförstärka Spectronic Medical inom regulatorisk ansökan

Diarienummer
Koordinator SPECTRONIC MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 196 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att införskaffa den kunskap som behövs för att på ett effektiv sätt kunna skriva och skicka in en ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) avseende en medicinteknisk produkt. En godkänd sådan ansökan är en förutsättning för att få sälja och marknadsföra en medicinteknisk produkt på den amerikanska marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet har varit mycket bra och bolaget står nu väl rustat inför kommande FDA-ansökningar. För bolaget är detta enormt viktigt eftersom ett FDA-godkännande är en förutsättning för att kunna marknadsföra bolagets nuvarande och kommande produkter i USA.

Upplägg och genomförande

Under projektet har externa experter konsulterats som har handlett och stöttat bolagets arbete med FDA ansökningar. Experterna har genomfört utbildningar av bolagets personal samt konsulterat i det handgripliga arbetet, både avseende dokumentation och kvalitetsledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04797

Statistik för sidan