Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för ekonomi och teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-05028sv.pdf (pdf, 1602 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Denna ansökan handlade om att förbereda marken för ett samlat grepp på K&TS speciellt inom Hållbar produktionsteknik men även generellt genom en förstudie under 6 månader för att ta fram ett koncept för en gemensam portal för att SYNLIGGöRA och SPRIDA samlade forskningsresultat från speciellt FFI programmet men även andra forskningsprogram. b. Ta fram ett koncept för effektiv SKAPANDE- och EXTRAKTION av utbildnings och kunskapsmaterial för forskningsprojekt. c.Ta fram ett koncept för hur SYNERGIER mellan företagen. d.Skriva ett utkast till en PROJEKTANSöKAN

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram ett antal konceptuella metoder och ger förslag på ett samlat paket med insatser som radikalt kommer att öka verkningsgraden då det gäller tekniköverföringen från forskningsprojekt inom FFI programmet och generellt.

Upplägg och genomförande

Denna ansökan avser finansiering av ett initialt första steg i form av en förstudie för att utreda förutsättningar och föreslå initiala koncept för utbildnings- och teknikspridningsfrågor i första hand kopplade till FFI Hållbar produktionsteknik. En omvärldsstudie genomfördes för att belysa olika ansatser nationellt och internationellt inom närliggande utbildnings- och teknikspridnings frågor och arbetet kompletterades med att ta fram koncept för hur målen för ett framtida projekt skulle se ut för att K&TS framgångsrikt skall kunna implementeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2020

Diarienummer 2013-05028

Statistik för sidan